Eko sklad 2014

Eko sklad 2014 se vključuje med javne finančne sklade, ki se ukvarjajo predvsem z subvencioniranju ter kreditiranju naložb s področja varstva okolja. Tukaj gre predvsem za to, da eko sklad 2014 spodbuja obnovo energetske učinkovitosti. Vsako leto izide nov razpis, ki pa se razlikuje glede na to, za katere materiale ter izdelke gre. Letošnje leto je ta organizacija izdala razpis za povrnitev denarnih sredstev v primeru nakupa oken z lesenim okvirjem. Po zadnjih podatkih naj bi ta sklad v primeru nakupa lesenih oken povrnil kar 25 odstotkov celotnega zneska investicije. Za razliko od lani letos ni subvencije na okna z PVC okvirji.

eko sklad 2014

Za pridobitev sredstev iz programa eko sklad 2014 se moramo najprej odločiti za nakup lesenih oken, nato pa moramo vložiti vlogo za pridobitev sredstev iz tega sklada. Nekatera podjetja vam ponujajo brezplačno dokumentacijo s strani vloge, vendar je pogoj, da pri njih kupite lesena okna. V primeru pozitivnega odgovora na vlogo za povrnitev denarnih sredstev pa so priznani naslednji stroški:

  • Obdelava špalet
  • Vgradnja in nabava okenskih polic
  • Vgradnja in nabava senčil
  • Odstranitev starih elementov ter vgradnja novih

Te štiri točke tako zajemajo celoten postopek zamenjave samih oken in tako pridobimo povrnjena sredstva za cel postopek. Pred samim pričetkom del oziroma investicije je potrebno opraviti nekaj opravil in sicer je potrebo na Eko sklad 2014 poslati nekaj dokumentov:

  • Izpolnjen obrazec za pridobitev sredstev
  • Izdani račun s strani ponudnika oken, ta pa mora vsebovati vsa dela, površino in število oken, podatke o oknih…
  • Slike hiše, na katerih so razvidna vsa okna, ki se bodo menjala

Eko sklad 2014 je torej sklad, katerega cilj je zmanjšati onesnaženost narave oziroma izboljšati način življenja. Glede na to, da je subvencija oziroma povrnitev denarnih sredstev samo na lesena okna, Eko sklad 2014 upa, da se bo več ljudi odločilo za nakup ter vgradnjo lesenih oken.