Pomoč na domu je vse bolj iskana storitev

Veliko posameznikov, še posebej starejša populacija, ima zaradi različnih razlogov težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Če gre za primere zdravstvenih težav, invalidnosti ali pa kroničnih bolezni, zaradi katerih oseba ne zmore več skrbeti zase, pride v poštev najem negovalca na domu. Ti so izobraženi in izkušeni, da znajo nuditi vso potrebno pomoč, ki jo posameznik potrebuje. Marsikdo namreč nima svojcev, ki bi osebi lahko nudili vsakodnevno pomoč, poleg tega pa je v primeru nekaterih bolezenskih stanj potrebna določena izobrazba, da je storitev opravljena primerno. Izbirate lahko med različnimi ponudniki, ki nudijo pomoč na domu in če iščete kakovostnega in zaupanja vrednega izvajalca, vas Junaki na domu ne bodo razočarali.

pomoč na domu

Subvencionirana in samoplačniška pomoč na domu

Pomoč na domu prihaja v različnih oblikah. Tu je treba poudariti, da govorimo o pomoči na domu za posameznike, ki zaradi različnih  bolezenskih stanj niso več zmožni skrbeti zase. V to skupino v največji meri spadajo starejši, čeprav gre v resnici lahko za osebe iz vseh starostnih skupin.

Večkrat je pri pomoči na domu vprašanje plačila, torej ali gre za subvencionirano ali samoplačniško pomoč. V Sloveniji je možnost omejene subvencionirane pomoči na domu, ki pa jo lahko potrdi pristojni center za socialno delo. Glede na občino, v kateri bivate, se vam lahko delno pokrije pomoč na domu, v nekaterih primerih pa ste lahko plačila tudi v celoti oproščeni. Dejstvo je, da ima vsak posameznik individualno situacijo, zato se tudi vsak primer obravnava individualno.

Največja omejitev pri subvencionirani oskrbi na domu je omejitev na 20 ur tedensko in še to praviloma med tednom. Prav tako je povpraševanje izjemno veliko in temu primerne so tudi čakalne dobe. Zaradi tega mnogi subvencionirano pomoč kombinirajo s pomočjo družine in svojcev, če pa to ni mogoče, pa s samoplačniško pomočjo na domu. S samoplačniško pomočjo lahko osebe prejmejo tudi tiste storitve, ki morda niso vključene v subvencionirano pomoč na domu, vseeno pa je storitev potrebna za kvalitetno življenje.

Največkrat pomoč na domu potrebujejo starejši

Kot omenjeno, se za pomoč na domu v večini primerov odločajo starejši, ki zaradi različnih bolezenskih stanj niso več zmožni skrbeti zase. Zaradi takšnih in drugačnih razlogov se ne odločijo za dom za ostarele ali pa tam trenutno ni prostora. Nekateri v bližini nimajo družinskih članov, drugi pa želijo z dodatno pomočjo razbremeniti družinske člane, ki jim prav tako nudijo pomoč.

Pomoč na domu ni namenjena samo pomoči pri temeljnih življenjskih opravilih. Oskrba na domu zagotavlja tudi bolj kakovostno življenje v lastnem domu in posledično preprečuje osamljenost, ki je že tako sama po sebi velika grožnja pri življenju obolelega.

Ne samo starejši, pomoč na domu so deležni tudi osebe s statusom invalida, pa naj bodo to telesno ali duševno prizadete osebe. Potem oskrbo in pomoč na domu potrebujejo tudi tiste invalidne osebe, ki nimajo status invalida po zakonu in pa kronično bolne osebe in tisti, ki imajo dolgotrajne okvare zdravja. Vse te naštete osebe so praviloma nezmožne za samostojno življenje ali pa za dovolj kvalitetno življenje potrebujejo tujo pomoč.

Oskrba na domu pa se nudi tudi staršem z otroci, ki so hudo bolni ali pa imajo težke motnje v telesnem ali duševnem razvoju. Tako se ne le pomaga staršem pri vsakodnevni oskrbi in se jih delno razbremeni, ampak jih tudi nauči pravilnega ravnanja otroka s posebnimi potrebami.

Področja pomoči na domu

Med najbolj osnovno pomoč na domu zagotovo spada pomoč pri dnevnih opravilih. Dnevna opravila, kot je pomoč pri oblačenju, slačenju, hranjenju, umivanju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, pa tudi nega in vzdrževanje ortopedskih pripomočkov je osnova za normalno življenje vsakega posameznika.

Prav tako pa oseba ne more normalno bivati, če zaradi omejitev ne more skrbeti za svoj dom. Tu gre za pomoč pri gospodinjskih opravilih, kjer je najbolj pomembno prinašanje ali priprava obrokov. Potem pa je seveda tudi pomivanje posode, čiščenje bivalnih prostorov in vzdrževanje spalnega prostora pomembno za neko mero kvalitetnega življenja.

Za nekatere manj in nekatere več, je pri pomoči na domu pomemben tudi osebni stik in ohranjanje socialnih stikov. Veliko naredi že vsakdanji obisk in spodbuda pri vzpostavljanju socialne mreže. Pomembno pa je tudi spremljanje posameznika pri opravljanju nujnih obveznosti.

Junaki na domu nudijo različne oblike oskrbe na domu

Junaki na domu nudijo različne oblike oskrbe na domu, saj sodelujejo z različnimi izvajalci, ki ponujajo različne storitve. Delujejo po celi Sloveniji in njihova strokovna služba pomaga pri izdelavi individualnega načrta za vsakega uporabnika.

Zavedajo se, da posamezniki večkrat potrebujejo več kot le osnovno pomoč na domu ali pa pomoč pri gospodinjskih opravilih. Sodelujejo le s preverjenimi in izkušenimi izvajalci, tako da lahko uporabnikom zagotovijo najvišjo možno kakovost iskanih storitev na domu.

Pogosto gre za kombinacijo subvencioniranih in samoplačniških storitev in vse to lahko uporabniki dobijo na enem mestu. Uporabniki lahko tako naročijo širok spekter osnovnih storitev oskrbe in pomoči na domu, pa vse od rehabilitacije in fizioterapije na domu, do pedikure, masaže, hišniških opravil, frizerja in celo varstva na domu. Vse razpoložljive ponudnike lahko najdete na spletnem portalu Junakov na domu in zase ali za svoje bližnje najdete tisto storitev, ki jo potrebujete.