Splošna matura

Splošna matura ali »zrelostni izpit«, kot jo rada poimenuje starejša generacija, je vsesplošno preverjanje znanja ob koncu 4. letnika srednje šole. Splošna matura je sestavljena iz obveznih in izbirnih predmetov, pri čemer so matematika, slovenščina (ali drug materni jezik, italijanščina oz. madžarščina) in tuj jezik obvezni predmeti, kandidati pa morajo opraviti še preizkus iz dveh izbirnih predmetov, pri čemer je nabor zelo širok. Splošna matura se začne v mesecu maju, ko kandidati pišejo spis, ki je del preverjanja znanja iz slovenščine. Pomladanski rok se zaključi v juniju, tisti, ki pri tem niso bili uspešni, lahko preverjanje znanja ponovno opravljajo v jesenskem izpitnem obdobju (september). maturiteni tečaj

Splošna matura je sestavljena iz dveh ravni, osnovne in višje. Splošna matura na višji ravni prinese dodatne točke pri končnem ocenjevanju, kar lahko dijakom prinese boljše končne rezultate in s tem večjo možnost, da bodo sprejeti na fakulteto z višjo omejitvijo. Če dijak pri katerem izmed obveznih predmetov še posebej blesti, je splošna matura na višjem nivoju gotovo pametna odločitev. Splošna matura kot preverjanje znanje pride v poštev za vse dijake, ki so uspešno zaključili 4. letnik gimnazije, uspešno opravili maturitetni tečaj ali so stari več kot 21 let ter seveda vsi tisti, ki v prvem poskusu opravljanja mature niso bili uspešni.