Z agencijo Maya Team na soteskanje

Za canyoning in skoke, ki jih pri tem izvajamo je zelo pomembno tudi, da zagotovimo ustrezno varnost po skoku. Ker canyoning poteka v naravnem okolju in na njega ne moremo vplivati je pomembno, da pred samo izvedbo oziroma pripravo območja za izvajanje pregledamo mesta za izhod iz vode. Canyoning oz. soteskanje namreč izvajamo čez naravne slapove, pod katerimi se oblikujejo tolmuni.

Ti tolmuni so sicer idealni za skoke, vendar problem nastane, ko nimamo dobrega izhoda iz vode. Za canyoning to pomeni, da so lahko stene previsoke, da bi iz njih splezali, da so skale preostre, da so preraščene z mokrim mahom. V najslabšem primeru pa je tolmun za canyoning oblikovan tako, da izhoda sploh ni. Problem nastane, če nekoga po skoku čez slap za canyoning zagrabi panika. Takrat potrebujemo čist in jasen izhod iz vode da osebo panika mine. Druga pomembna stvar, ki je za canyoning ključnega pomena pa je prazno območje pod slapov. Tukaj je pomembna komunikacija med canyoning vodičema, da data gostom canyoning aktivnosti jasne znake za štart.

Pomembno je namreč, da se oseba po izvedenem skoku oziroma spustu umakne na varno razdaljo oziroma še boljše, da se iz vode povsem umakne. Zadnje kar si želimo je namreč to, da do nesreče na canyoning aktivnosti pride zaradi hitenja in neupoštevanja vodil. Tukaj imata vodiča res pomembno vlogo, da gostom canyoning aktivnosti predstavita navodila in znake, ki jih bosta uporabljala za izvedbo skoka ali spusta. Kot smo omenili je za nekatere tolmune, ki jih obiščete na canyoning aktivnosti pomembno, da se iz vode celo umaknete.

Ob skoku čez slap se namreč v nekaterih primerih lahko zgodi, da vas val, ki nastane, potisne ob skalo in lahko pride do udarca. Za obe te dve značilnosti oziroma varne komponente je pri naši canyoning aktivnosti dobro poskrbljeno, saj je večino slapov dobro pregledih in imajo naši vodiči dobro predstavo o tem kaj se dogaja, ter ali je omogočen varen izstop iz vode ter umikanje udeležencev po skoku oziroma spustu.