Komu je namenjeno izplačilo dobička v podjetjih

Izplačilo dobička je pravica družbenika v družbi, katero pridobi že z ustanovitvijo družbe. Izplačilo dobička glede na deleže iz bilance je njegova temeljna pravica, saj je vložil denar na začetku v podjetje. Ta dobiček pa si lahko delijo tudi tretje osebe, če se del družbe daruje za delavce in morebiti neprofitne organizacije. Zakonu o gospodarskih družbah v osnovi opredeljuje, da je prvotni namen vsake gospodarske družbe ustvarjanje dobička, ki se lahko deli med družbenike in tretje osebe, kot je to zakonsko določeno ali je v aktu o ustanovitvi in podobnih aktih.

izplačilo dobička

Izplačilo dobička je najprej pravica družbenikov, ki so denar vložili v družbo. Tako so pridobili poslovni delež v družbi, ki je njihova premoženjska pravica dobiti delež od dobička družbe, katere solastniki so. Zakon delitev dobička opredeli v osmem poglavju, kjer so glavne definicije in računovodski načini računanja bilančnega dobička. Če gre za družbo z omejeno odgovornostjo, lahko družbeniki soodločajo v zvezi z uporabo bilančnega dobička in pravico do deleža bilančnega dobička. Koliko dobička iz bilance bo posamezen družbenik prejel, je odvisno od njegovega poslovnega deleža.

Vendar je lahko izplačilo dobička dogovorjeno s pogodbo drugače. Družbeniki se lahko s pomočjo družbene pogodbe dogovorijo na drug način, kako si bodo razdelili bilančni dobiček in kakšne so njihove pravice. Družbeniki se lahko tudi odločijo, da si določeno leto ne bodo razdelili bilančnega dobička. Izplačilo dobička pa ni možno, če družba posluje z izgubo. Delitev dobička lastnikom se določa na skupščini.

Družbeniki lahko v določenih primerih dobijo izplačan dobiček tudi prej. To je možno le takrat, kadar pričakujejo, da bo dobiček dejansko ustvarjen. Če se to ne zgodi, morajo družbeniki izplačane zneske vrniti. Več o tem in pa strokovno svetovanje dobite na zgornji povezavi. Sklep skupščine je možno izpodbijati, če se pravice družbenikov kršijo. Takrat se obrnite na strokovnjake, odvetniške pisarne ki se ukvarjajo s tem vprašanjem in vam lahko pomagajo pri vsem, kar vas zanima ter vas tudi zastopajo.