Kako urediti zdravstveno zavarovanje

Zdravje je naša največja vrednota. Je temelj razvoja in blagostanja tako za posameznika kot za celotno družbo. Sklenjeno zdravstveno zavarovanje nam tako predstavlja zdravstveno in socialno varnost, saj nam krije stroške zdravljenja in oskrbe, ko to potrebujemo.

Ločimo med obveznim zdravstvenim zavarovanjem in dodatnim oziroma dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Oba sta …