Toplotna črpalka, ki jo ponuja Kronoterm je del lastnega razvoja in proizvodnje

Vsaka toplotna črpalka, ki jo ponuja podjetje Kronoterm je del lastnega razvoja in proizvodnje. Posamezna toplotna črpalka je proizvedena s strani visoko izobraženega in razvojnega kadra, prav tako so vse toplotne črpalke testirane v Kronotermovem laboratoriju. Proizvodnja sledi evropskim merilom, prav tako se izvaja management kakovosti vsakega izdelka.

Toplotna črpalka in dolgoletna tradicija

Toplotna črpalka je del Kronotermovega razvoja že od leta 1976, proizvodnja pa teče od leta 1990. Kronoterm in toplotna črpalka sta postala nerazdružljiva pojma, podjetje pa si je skozi leta nabralo bogate izkušnje, tradicijo in vizijo. Kronoterm sodeluje z znanimi evropskimi kupci in dobavitelji, do sedaj pa je podjetje inštaliralo že več kot 70.000 naprav.

Toplotna črpalka je enostavne za uporabo, kljub temu pa podjetje Kronoterm nudi brezplačno svetovanje, tudi na terenu. Prav tako so posamezne toplotne črpalke lahko zelo raznolike, zato se nudi tudi strokoven izračun pravilne izbire produkta. Prav tako Kronoterm nudi pomoč pri urejanju dokumentacije Eko sklada.

Toplotna črpalka: Premium produkt

Toplotna črpalka je lahko tudi zelo zahteven produkt. Kronoterm ima najboljše rezultate na inštitutu WPZ, Švica, prav tako podjetju pripada večkratni naziv »najbolj učinkovita toplotna črpalka v Evropi«. Toplotna črpalka, kakršno potrebujejo najzahtevnejši investitorji je prav tako del proizvodnje, trgi na katerih se najdejo Kronotermova toplotne črpalke pa zajemajo: Avstrijo, Italijo, Nemčijo, Švico.

Kronoterm izvaja preventivne preglede. Če posamezna toplotne črpalke potrebujejo rezervne dele, je na voljo stalna dobavljivost le-teh. Hitra odzivnost je značilna za kateri koli konec Slovenije, prav tako se izvajajo strokovni zagoni.

Kronotermove toplotne črpalke so bile v 25 letih montirane več kot 70.000-krat. Na listi strank, ki so jim služile naše toplotne črpalke so tudi znane osebnosti. Montiramo preko 6.000 sanitarnih toplotnih črpalk letno in preko 1000 ogrevalnih toplotnih črpalk letno.

toplotna črpalka grelnik

Primer Kronotermove toplotne črpalke