Ukinitev registrskega računa

Pravila in zakoni se vsako leto množično spreminjano, sedaj pa sledi tudi sprememba pri registrskih računih. V letošnjem letu je bil sprejet nov zakon, ki govori o ukinitvi registrskih računov. Ukinitev registrskega računa pomeni, da bodo morali vsi imetniki delnic in obveznic, ki jih imajo shranjene na registrskem računu poskrbeti, da jih bodo pravočasno premaknili iz njega na drug račun. Registrski računi so v depozitni družbi, imetnikov takšnih računov pa je v Sloveniji nekaj manj kot 300.000. Ta informacije je za vse imetnike zelo pomembna, saj boste izvedeli kaj ukinitev registrskega računa sploh pomeni in kaj morate storiti v tem primeru.

Registrski račun je pravzaprav prehodni račun, na katerem fizične osebe in podjetje hranijo delnice in obveznice. To je zgolj začasni račun, mnogi pa go odprejo med postopkom lastninskega preoblikovanja. Dokler se vsi papirji in dokumenti za podjetje oziroma lastnino podjetje ne uredijo dokončno, lahko podjetniki svojo lastnino v vrednostnih papirjih shranijo na registerski račun. Na tem računoimetnik s svojimi delnicam in obveznicami ni mogel upravljati ali z njim karkoli početi, imel jih je le v lasti. Če pa je z njimi hotel izvesti kakršnokoli transakcijo ali trgovanje pa jih je moral prenesti na trgovalni račun. Trgovalni račun je tisti, ki imetniku omogoča trgovanje in upravljanje s svojimi vrednostnimi papirji. Razlika med registrskim in trgovalnim računom je v vodenju računa. Registrski račun vodi Centralna klirinška depozitna družba, trgovalni račun pa vodi registrski član, čeprav pa sta oba v lasti Centralne klirinške depozitne družbe. Ukinitev registrskega računa pa pomeni spremembe na tem področju.

ukinitev registrskega računa

Ukinitev registrskega računa pomeni za vse fizične osebe in podjetja, da bodo morali svojo lastnino do leta 2017 premakniti na trgovalni račun, če bodo želeli imet delnice in obveznice v svoji last. V nasprotnem primeru, če vrednostnih papirjev ne modo premaknili na trgovalni račun pa lahko pride do zapletov in težav.